มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นายกอบต.บางสมบูรณ์ นำทีมผู้บริหาร มอบข้าวสาร น้ำดื่ม ให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ

ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกอบต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ. กองสวัสดิการฯ พนักงานอบต.บางสมบูรณ์ ลงพื้นที่มอบข้าวสารและน้ำดื่มให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และวัดต่างๆในเขตพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลบางสมบูรณ์

ขอบคุณ : https://siamrath.co.th/n/151315


ย้อนกลับ