มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักเรียน CHALACHOL Academy

นักเรียน CHALACHOL Academy มาตัดผมฟรีให้กับผู้ปกครองและน้องๆที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ