มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปลูกต้นไม้ในสวนฯ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 6 คน ช่วยปลูกต้นไม้ในสวนบำบัด มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา


ย้อนกลับ