มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ช่วยทำความสะอาดสวนบำบัดและปลูกต้นไม้ในสวนให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ