มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดูงาน)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูงาน กิจกรรมสโมสรหอยทากปูลม
โดยมีหัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ให้ข้อมูล


ย้อนกลับ