มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูงาน

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูงาน กิจกรรมสโมสรหอยทากปูลมโดยมีนักสังคมสงเคราะห์ให้ข้อมูล
และพาเยื่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ


ย้อนกลับ