มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช (มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ) ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การช่วยเหลือสังคม ในโครงการ NVC สร้างคนดีมีน้ำใจ และมอบขนม นม ของใช้จำเป็นให้กับครัวเด็กพิการ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

 


ย้อนกลับ