มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนากายามา

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนากายามา เอกการศึกษาพิเศษจำนวน 20 คนมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กพิการย้อนกลับ