มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

นักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดูงาน กิจกรรมสโมสรหอยทากปูลมโดยมีนักสังคมสงเคราะห์ ให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560


ย้อนกลับ