มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

นครปฐม เตรียมพร้อมรับผู้พิการ แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

ที่จังหวัดนครปฐม นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จะรับสมัครบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 และจะดำเนินการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

โดยมีด้วยกัน 15 สาขาที่มีการแข่งขันกลุ่มสาขาอาชีพหัตถกรรม 1.สานตะกร้า 2.ถักโครเชต์ 3. เย็บปักถักร้อย 4.ถักนิตติ้ง และ 5. วาดภาพระบายสี กลุ่มสาขาอาชีพอุตสาหกรรม 6. ออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7.ออกแบบเพื่องานอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร 8. ออกแบบคาแรคเตอร์ 9. ออกแบบเว็บเพจ 10.ออกแบบสิ่งพิมพ์ 11.ถ่ายภาพในสตูดิโอ 12.ออกแบบโปสเตอร์ 13.พิมพ์เอกสารด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด และกลุ่มสาขาอาชีพบริการ 14.ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี : ระดับพื้นฐาน 15 ตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขันสัญชาติไทย เป็นคนพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับที่ 2 เอกสารการสมัคร 1.ใบสมัคร ตามแบบ สฐ.102 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3.สมุดประจำตัวคนพิการ หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ

ติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทร. 0-3410-9706 ต่อ 213 และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน โทร. 0-2643-4988

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022106&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.banmuang.co.th/news/region/219959


ย้อนกลับ