มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ธอส.มอบบ้าน3หลังช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจ.อยุธยา

ธอส. จัดโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส มอบบ้าน 3 หลัง และเครื่องอุปโภคบริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้ดำเนินโครงการส่งมอบบ้าน 3 หลัง และเครื่องอุปโภค – บริโภค ภายใต้โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ในปี 63 ธอส. ได้ทำการซ่อมและสร้างบ้านให้ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ไปแล้ว 250 หลัง และหากนับตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 53 เป็นต้นมา ธอส. ได้จัดสร้างและซ่อมบ้านให้กับประชาชนไปแล้ว 4,337 หลัง สำหรับผู้ได้รับมอบบ้าน 3 หลัง และเครื่องอุปโภค – บริโภค ในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสมบัติ วิทยา นายไพบูลย์ เรืองปราชญ์ และ นางบุญช่วย พิภพ

“การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารในด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น”

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021754&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/economic/803506


ย้อนกลับ