มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ท็อปส์ เปิดช่องแคชเชียร์พิเศษเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีมีครรภ์

จากสถานการณ์โควิด-19 ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย และอาจมีอาการรุนแรงได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองมากเป็นพิเศษ รวมถึงผู้พิการ และสตรีมีครรภ์

เซ็นทรัล ฟุ้ด รีเทล ผู้บริหารร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ แจ้งว่า ได้เปิดช่องแคชเชียร์พิเศษ เฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและสตรีมีครรภ์ ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่าย และอาจมีอาการรุนแรงได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ จึงมีความจำเป็นต้องดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองมากเป็นพิเศษ รวมถึงผู้พิการ และสตรีมีครรภ์ที่อาจไม่ได้รับความสะดวก แต่บางครั้งก็มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ดังนั้น ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ จึงอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนเหล่านี้ จึงเปิดให้บริการช่องแคชเชียร์พิเศษ (Priority Checkout) เฉพาะลูกค้าผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ และ สตรีมีครรภ์ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว ใช้เวลานอกบ้านให้น้อยที่สุด พร้อมสร้างความมั่นใจด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020828

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873276


ย้อนกลับ