มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทางหลวงชนบท มอบวีลแชร์ 200 คัน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตปชช.ที่ขาดแคลน

กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรม “ทช.เชื่อมใจ” มอบรถเข็นให้ผู้พิการ 200 คัน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนตามแนวเส้นทาง เผย30 % พิการจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เร่งเดินหน้าสร้างความรู้ อบรม เด็กนักเรียนปลูกฝังวินัยจราจร ตระหนักถึงความปลอดภัย

วันนี้ (7 ก.พ.) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เป็นประธานในกิจกรรมส่งมอบรถเข็น (Wheel Chair) จำนวน 200 คัน ตามโครงการ “ทช.เชื่อมใจ” เพื่อมอบให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่ปฏิบัติงานในสังกัด ทช. หรือญาติ รวมถึงประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านตามโครงการถนนสวยหน้าหมู่บ้านของ ทช.ทั่วประเทศ ซึ่งจะทำการมอบรถเข็น (Wheel Chair) ผ่านผู้แทนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 ทั่วประเทศต่อไป

ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินนโยบายของทช. และสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยผู้พิการจะได้รับรถเข็นไปใช้ในชีวิตประจำวันให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

นอกจากนี้ ทช.ยังได้จัดกิจกรรม “ยกย่อง เชิดชู คนดีศรี ทช.” โดยมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรผู้กระทำความดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับบุคลากรของกรมที่ได้ทำความดีอีกด้วย

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดี ทช. กล่าวว่า ทช.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัย โดยมีโครงการถนนสวยหน้าบ้าน ตามแนวเส้นทางถนนของทช. และมีอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) เป็นเครือข่ายรวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านในท้องถิ่นช่วยกันดูแล ซึ่งพบว่า ประชาชนที่อาศัยตามแนวถนนของทช. ยังต้องการความช่วยเหลือในหลายๆด้าน โดยเฉพาะผู้พิการ ซึ่งพบว่า กว่า 30% เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน หรือกว่า1 ใน 3 สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องวินัยจราจรและการเคารพกฎจราจรยังไม่มากพอ ซึ่ง ทช.มีนโยบายในการให้ความรู้ อบรม ปลูกฝังเรื่องวินัยจราจร กับเด็กๆ ในโรงเรียน เพิ่มเติม จากที่ได้ดำเนินการถนน ปลอดภัยหน้าโรงเรียนมา 5 ปีแล้ว

“การการมอบรถเข็น จำนวน 200 คันนี้ เกิดจากนายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และผู้บริหาร กรมทางหลวงชนบท และข้าราชการ ช่วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน และหลังจากนี้จะจัดกิจกรรมต่อเนื่องเช่น การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลขนาดเล็ก ในตำบลที่ขาดแคลน หรือการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ต่อไป

ขอบคุณ  : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020612

ขอบคุณ… https://mgronline.com/business/detail/9630000012855


ย้อนกลับ