มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ทม.เขลางค์นคร มอบเงินเยียวยาคนพิการฯ กรณีรับเงินสด โดยการ์ดไม่ตกยังเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด-19

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร และนายธาราเงิน จันทร์คำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร ออกพบปะดูแลและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือคนพิการ ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) รายละ 1,000 บาท โดยใช้จ่ายจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้แก่ผู้พิการที่รับเงินสด ในเขตตำบลปงแสนทอง จำนวน 224 ราย และภาคบ่ายเป็นผู้พิการในเขตตำบลกล้วยแพะ จำนวน 217 ราย ณ ห้องประชุมชมพู ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยการให้ผู้มารับเงินเยียวยา สวมหน้ากากอนามัยทุกคน มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ตรวจวัดอุณหภูมิ และ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับเงินเยียวยาช่วยเหลือคนพิการฯ ทุกคน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021191&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1372611/


ย้อนกลับ