มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ททท.ชี้ “ตลาดผู้พิการ-สูงอายุ” ศักยภาพ-ใช้จ่ายสูง

ททท.ชี้ “ตลาดผู้พิการ-ผู้สูงอายุ” โดดเด่น-มีช่องว่าง ย้ำใช้จ่ายสูงกว่าคนทั่วไป 3 เท่า แต่เฟรนด์ลี่ดีไซน์-ผู้ประกอบการไทยโตไม่ทัน ด้าน “เดอะเล็คกาซี่” กระโดดจับตลาดโรงแรมเพื่อผู้พิการระดับ 3 ดาว หวังดูดนักท่องเที่ยวเอเชียใช้บริการเพิ่ม

นายคมกริช ด้วงเงิน ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยว ฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันไทยและทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้มีจำนวนผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอีกตลาดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีโอกาสสำหรับการท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ จากสถิติระบุว่า นักท่องเที่ยวผู้พิการโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์จากพื้นที่อเมริกา-ยุโรปมีอัตราการจับจ่ายใช้สอยระหว่างท่องเที่ยวสูงกว่าคนทั่วไปถึง 3 เท่า โดยหากอัตรา

การจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรปทั่วไปอยู่ระหว่าง 7-8 หมื่นบาทต่อคนต่อทริป ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวผู้พิการก็จะมากถึง 2.1 แสนบาทต่อคนต่อทริป แต่ที่ผ่านมาไทยยังไม่มีความพร้อมในการรองรับเต็มที่ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้พิการให้เหมาะสม รวมถึงผู้ประกอบการที่ให้บริการนักท่องเที่ยวผู้พิการยังมีน้อย แต่ถึงอย่างนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล หรือ tourism for all จึงมีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาอารยสถาปัตย์ (friendly design) เพื่อคนทั้งมวลให้เติบโตและแพร่หลาย เพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึงเด็กเล็กมีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวไปในที่ต่าง ๆ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรายได้เพื่อขับเคลื่อนประเทศ” นายคมกริชกล่าว

และว่า สำหรับในปีนี้ ททท.ได้ออกแบบเส้นทางสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเพิ่มเติมอีก 5 เส้นทาง ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงราย ราชบุรี พังงา ชลบุรี และเลย เพิ่มเติมจากเส้นทางเดิม 9 เส้นทาง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ สะดวกสบายในการท่องเที่ยว

นอกจากนั้น ททท.ยังได้ร่วมสนับสนุนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 ต่อเนื่องจากปีก่อน ๆ พร้อมทั้งได้เชิญชมรมส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุเทศบาลนนทบุรีและศูนย์ความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อมาส่งเสริมกิจกรรมกระเป๋าทำมือและลูกประคบทำมือให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

ด้านนางสาวพีรยา เชี่ยวหัตถ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมเดอะเล็คกาซี่ กล่าวว่า ขณะนี้สังคมผู้สูงอายุกำลังเป็นเมกาเทรนด์ของโลก เนื่องจากกลุ่มผู้สูงวัยและผู้พิการกำลังเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ที่เห็นโอกาสของตลาดโรงแรม 3 ดาวในไทยไม่มีผู้จับทางด้านนี้มากนัก จึงได้ตัดสินใจปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ เพิ่มจำนวนห้องพักสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ 70 ห้อง จากทั้งหมด 150 ห้องของโรงแรม โดยปรับปรุงให้กลายเป็นโรงแรมอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับทุกคน ทำให้โรงแรมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ

ผู้พิการ รวมถึงกลุ่มองค์กรและประชุมสัมมนาสำหรับผู้พิการทั้งไทยและต่างประเทศ โดยโรงแรมเคยรองรับนักท่องเที่ยวห้องพักสำหรับวีลแชร์สูงสุด 30-40 ห้องในคราวเดียว และลูกค้ากว่า 80% มาเป็นกลุ่มประชุมสัมมนา

ขณะเดียวกัน โรงแรมได้เริ่มทำการตลาดผ่านการออกโรดโชว์ในต่างประเทศ และการจับมือกับเอเย่นต์ทัวร์ผู้พิการโดยเฉพาะ โดยเริ่มจากประเทศในเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง ก่อน โดยมีเป้าหมายอยากผลักดันเดอะเล็คกาซี่ให้กลายเป็นผู้นำโรงแรมเพื่อคนทั้งมวลที่สามารถจับต้องได้อย่างแท้จริง

“เมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวหนึ่งที่ควรจะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงให้นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุมากขึ้น โดยการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสม เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุซึ่งเป็นลูกค้าคนหนึ่งของโรงแรมสามารถใช้ชีวิตปกติได้ด้วยตนเอง” นางสาวพีรยากล่าว

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020371

ขอบคุณ… https://www.prachachat.net/tourism/news-397069


ย้อนกลับ