มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ต้นหงส์เหินดอกสีม่วง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้ขอความอนุเคราะห์พันธุ์ต้นหงส์เหินดอกสีม่วง ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายผ่านโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)จำนวน 140 กระถาง  โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับมอบ พันธุ์ต้นหงส์เหินดอกสีม่วง ณ สำหนักงาน อพ.สธ.สวนจิตรลาด พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ


ย้อนกลับ