มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตู้สุขใจ-แบ่งปัน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตู้สุขใจ-แบ่งปัน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดตู้ที่มีแต่ความสุข เพื่อแบ่งปันให้ทุกคนที่มีความต้องการ ร่วมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในขณะเดียวกัน สังคมแห่งการแบ่งปัน พบกับ #ตู้สุขใจ วางอยู่บริเวณรั้วมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ขอเชิญชวนผู้ที่มีความต้องการ ความจำเป็น และผู้ที่ต้องการแบ่งปัน มารับและให้ความสุขกันเถอะค่ะย้อนกลับ