มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตู้สุขใจ…แบ่งปัน ผ่านไป 24 ชั่วโมง

ตู้สุขใจ…แบ่งปัน ผ่านไป 24 ชั่วโมง เริ่มมีชีวิต เริ่มมีการแบ่งกันกัน ผลัดกันเอามาใส่ แบ่งปันหยิบกันเพื่อจำเป็น.. เกิดชีวิตที่แบ่งปันกันในชุมชน

 


ย้อนกลับ