มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตุรกีผลิต’หน้ากากใส’ ช่วยผู้พิการทางการได้ยิน เข้าใจคนอื่นพูดด้วยการอ่านปาก

คนงานสาธิตการสวมหน้ากากอนามัยที่ส่วนหนึ่งเป็นแผ่นพลาสติกใส ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางการได้ยิน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

เขตเทศบาลอาฟจีลา (Avcilar Municipality) เมืองอิสตันบูลของตุรกี ตัดสินใจผลิตหน้ากากอนามัยแบบพิเศษ เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดทางการสื่อสารของผู้พิการทางการได้ยิน ทำให้พวกเขาสามารถอ่านปากและเข้าใจสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจะสื่อสารได้

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021127

ขอบคุณ… https://bit.ly/3gxAhvc


ย้อนกลับ