มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ติดลาเบลจุลสารหอยทากปูลม

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงาน ติดลาเบลจุลสารหอยทากปูลมเพื่อจัดส่งจุลสารหอยทากปูลม ฉบับที่ 79 ให้กับผู้ใหญ่ใจดี ที่สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการมาตลอดปี 2560 ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ