มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 7

ตลาดเดินได้ ครั้งที่ 7 พบกันที่ลานด้านหน้าอาคาร มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในวันเสาร์ที่ 3 มิ.ย.60 เวลา 07.00-12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-539-8859


ย้อนกลับ