มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ตลาดเดินได้ครั้งที่ 9

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการจัดกิจกรรม ตลาดเดินได้ครั้งที่ 9 โดยรับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงานขายเสื้อผ้า และของใช้มือสอง ให้กับคนในชุมชน ตลาดสะพานสอง ขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ