มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดีเดย์ 2 พ.ค.นี้ บัตรทองให้สิทธิใหม่ แจก “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่”กลุ่มติดเตียง กลั้นขับถ่ายไม่ได้ ไม่จำกัดอายุ คนละ 3 ชิ้น/วัน

ดีเดย์ 2 พ.ค.นี้ บัตรทองให้สิทธิใหม่ แจก
“ผ้าอ้อมผู้ใหญ่”กลุ่มติดเตียง กลั้นขับถ่ายไม่ได้ ไม่จำกัดอายุ คนละ 3 ชิ้น/วัน

กองทุนบัตรทอง เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยมีปัญหากลั้นขับถ่าย ครละ 3 ชิ้น/วัน มีประมาณ 5.3 หมื่นคน ชี้ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือน ให้หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และ อปท. จัดทำโครงการใช้งบจาก กปท. ราว 232 ล้านบาท เริ่ม 2 พ.ค.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 พ.ค.ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบบรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองสำหรับคนไทยทุกคน มีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป เพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ มีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) ไม่จำกัดอายุ โดยสนับสนุนจำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย

 สำหรับงบประมาณจะใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กปท.) จัดสรรค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้หน่วยบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ กปท. ตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนดูแลรายบุคคล เป็นการรับงบประมาณเพิ่มเติมจากอัตราเดิมที่ได้รับ

“สิทธิประโยชน์นี้กำหนดให้เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 จากจำนวนกลุ่มเป้าหมาย 53,356 ราย เมื่อคำนวณต้นทุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย 9.5 บาทต่อชิ้น จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน รวม 153 วัน ของปีงบประมาณที่เหลืออยู่ คาดว่าจะใช้งบทั้งสิ้น 232.66 ล้านบาท ทั้งนี้ จะช่วยกลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ลดภาระค่าใช่จ่าย มติที่ประชุมยังให้เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมทางเลือก เป็นต้น เน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐาน” นายอนุทิน กล่าว

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สิทธิประโยชน์นี้เป็นข้อเสนอจากการรับฟังความเห็นและมีการนำเสนออย่างต่อเนื่อง เพราะวัสดุที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยในด้านสุขอนามัยการขับถ่าย และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ได้พยายามผลักดันอย่างต่อเนื่องและให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ จนกระทั่งสำเร็จและได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์บัตรทองในวันนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการดูแลผู้มีสิทธิบัตรทองภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา : https://mgronline.com/qol/detail/9650000043550


ย้อนกลับ