มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดีอีเอสอนุมัติเงินให้สพฉ.ทำแอพเรียกรถพยาบาล


ฐิติภัสร์” เผย กระทรวงดิจิทัล อนุมัติเงินให้ สพฉ. ดำเนินการทำ แอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินแล้ว เมื่อ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา

น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม.เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคพลังประชารัฐ เผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและงานฉุกเฉินการแพทย์ให้เป็นระบบดิจิทัล ว่า หลังจากตนได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ ด้วยระบบดิจิทัลนั้น ทางกรรมาธิการสวัสดิการสังคมก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และได้ข้อสรุปว่า จะจัดทำระบบแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้บริการผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้อนุมัติเงินตาม พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ สพฉ. ในการดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถพยาบาลแล้วเมื่อ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ น.ส.ฐิติภัสร์ ระบุว่าในฐานะ ส.ส.ได้ช่วยผลักดันและติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่พวกเขาเหล่านี้ควรได้รับ เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนเลือกเราเข้ามาเป็นตัวแทน ก็จะพยายามทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ โดยใช้กลไกสภาและกรรมาธิการในการขับเคลื่อนทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021802&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/politics/news_812454/


ย้อนกลับ