มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดาดฟ้าเขียว กินได้

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการประกวด “ดาดฟ้าเขียว กินได้”ในโครงการสวนผักคนเมือง ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ นางสาวดวงใจ  ผกาแก้ว และนายสมพร  สายกลิ่น จากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการเข้าร่วมงาน

21 DSCN1896 DSCN1897 DSCN1912 DSCN1920 DSCN1932


ย้อนกลับ