มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณฯ

ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ผู้อำนวยการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และรับมอบเสื้อสามารถวิทยฐานะ เกียรติบัตร และของที่ระลึก เพื่อขอบคุณ ดร.สุชญา เฑียรแสงทอง ในฐานะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานห้วงระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2562 – 19 เมษายน 2566 (ระยะเวลาในวาระ 4 ปี)เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ สโมสรทหารบก


ย้อนกลับ