มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชวนคุณบริจาคหน้ากากและเจลล้างมือให้แก่ผู้พิการทางสายตา

ในวิกฤตโควิด-19 ที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้การเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือให้บ่อยเท่าที่จะทำได้ ในคนปกติที่มีอวัยวะครบ 32 การเว้นระยะห่างทางสังคมอาจทำให้เราทรมานแค่ใจ แต่สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มักใช้การสัมผัสในชีวิตประจำวัน การกักตัวและเว้นระยะห่างทางสังคมอาจทำให้เขาใช้ชีวิตได้ลำบากยิ่งขึ้น เดินเหินก็มองไม่เห็น จะสัมผัสหรือขอให้บุคคลแปลกหน้าช่วยในบางครั้งก็ลำบากมากในสถานการณ์เช่นนี้ จะซื้อหน้ากากอนามัยหรือเจลล้างมือที่รัฐจัดให้ตามจุดต่างๆ ก็หมดเสียก่อน (อย่าว่าแต่ผู้พิการเลย แม้แต่เราก็ยังหาซื้อไม่ได้ด้วยซ้ำ)

ดังนั้นหากคุณมีกำลังทรัพย์ มีหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเหลือใช้ จะแบบไหนก็แล้วแต่ ขอแค่เพียงถูกหลักอนามัย เราขอให้คุณร่วมด้วยช่วยกันบริจาคให้แก่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศผ่านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพราะแค่หนึ่งกำลังเล็กๆ ของคุณอาจเอื้อให้เขาดำเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น

เรามองเห็น แต่เขามองไม่เห็น และยังต้องเผชิญโควิด-19 เหมือนกับเรา

THE STANDARD POP อยากเป็นหนึ่งกำลังเล็กๆ ที่ช่วยประคับประคองพวกเขาเหล่านี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปพร้อมกันได้

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง

โครงการบริจาคหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือช่วยคนตาบอดทั่วประเทศ

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0 2246 3835 คุณแววเดือน พงษ์เหล็ง (ผู้ประสานงาน)

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020890&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2y8zTBJ


ย้อนกลับ