มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเด็กพิการรายบุคคล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพเด็กพิการรายบุคคล โดยมีคุณทิพวิมล ดำช่วย นักกายภาพบำบัดชำนาญการ จากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อเป็นโปรแกรมการฟื้นฟูเด็กพิการใน ชมรมฯ ในปี 2567 ต่อไป

 


ย้อนกลับ