มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จับมือกับภาคประชาสังคม ส่งต่อกำลังใจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ จับมือกับภาคประชาสังคม ส่งต่อกำลังใจ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบชุดอุปกรณ์การแพทย์ขั้นพื้นฐานให้กับสมาคมคนพิการ จังหวัดสตูล เป็นแห่งที่ 13 จาก 15 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ (29 มิ.ย. 63) ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย นำโดยนางสาวสุวรรณี สุริพงศ์ ตัวแทนชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์จำเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แก่ชมรมคนพิการจังหวัดสตูล เป็นแห่งที่ 13 จาก 15 แห่งทั่วประเทศ โดยมีนายยูโสบ ชำนาญเพาะ ผู้แทนชมรมคนพิการจังหวัดสตูล เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนพิการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

สำหรับซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ได้เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย อาทิ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป มอเตอไซค์รับจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ต ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดนนทบุรี เครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ บางบอน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ สมาคมคนพิการ จังหวัดนครปฐม ศูนย์บริการคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จังหวัดลำปาง สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระกับผู้ถูกร้องเรียน จังหวัดฉะเชิงเทรา คลีนิคมนุษย์ล้อ จังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จังหวัดอุดรธานี สมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สมาคมคนพิการ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมคนพิการเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ จะทยอยส่งมอบให้กับเครือข่ายผู้พิการทั้ง 15 จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021277&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2NFIGQ3


ย้อนกลับ