มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับ ภาคประชาสังคม ส่งต่อกำลังใจ‘คนไทยไม่ทิ้งกัน’สู้ภัยโควิด-19

ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เดินหน้าสืบสานปณิธานองค์กรร่วม “สร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ขับเคลื่อนโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ต่อเนื่อง พร้อมส่งต่อกำลังใจมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายผู้พิการ 15 จังหวัดทั่วประเทศ

ล่าสุด ร่วมกับ มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย และสมาคมคนพิการ จ.นครปฐม เป็นแห่งแรก โดยชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมส่งมอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

ภายในงานมี นายวันเสาร์ ไชยกุล ผู้ช่วยประสานงานมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทยมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย นางสาวสุกัญญา มลค้ำ นายกสมาคมคนพิการ จ.นครปฐม พร้อมด้วย นางสาวสุมาลย์ วิริวุฒิกร ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บมจ.ซีพี ออลล์ ตัวแทนชมรมชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมงาน

นายวันเสาร์ กล่าวว่า มูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทยมูลนิธิสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกันกับซีพี ออลล์ เพื่อสำรวจว่าอะไรเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและยังขาดแคลนอยู่สำหรับผู้พิการ เพราะในช่วงโควิด-19 นั้น สิ่งของประเภทอาหาร อาหารแห้ง จะมีผู้บริจาคมากอยู่แล้ว และได้พบว่าอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นยังมีความต้องการอยู่มาก ด้วยเป็นของที่ค่อนข้างมีราคา พอครอบครัวผู้พิการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จำเป็นจะต้องเลือกลดรายจ่ายในส่วนนี้ไป

“การที่ผู้พิการโดยเฉพาะกลุ่มติดเตียงมีผ้าอ้อมใช้ จะช่วยให้พวกเขาดูแลตัวเองได้ส่วนหนึ่ง เป็นการลดภาระของครอบครัว ทำให้คนในบ้านสามารถออกไปทำมาหากินได้ โดยทางเราเลือกจะทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นคนทำงานในพื้นที่ทั้ง 15 จังหวัด กลุ่มเหล่านี้มีข้อมูลผู้พิการในพื้นที่ และมีศักยภาพในการกระจายความช่วยเหลือที่ได้รับมาไปส่งมอบต่อเพื่อให้ตรงกับความต้องการได้”นายวันเสาร์ กล่าว

ด้านนางสาวสุกัญญา กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมคนพิการ จ.นครปฐม มีสมาชิกอยู่ประมาณ 200 คน เป็นทั้งผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า การขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และแผ่นรองซับทำให้การใช้ชีวิตยากลำบากมาก

“รู้สึกดีใจมากที่ซีพี ออลล์ นำสิ่งของที่จำเป็นอย่างมากเหล่านี้มามอบให้ เพราะช่วงที่ผ่านมามีหลายคนที่ทางบ้านไม่มีกำลังซื้อก็ไม่มีใช้เลย หรือบางครั้งชิ้นเดียวต้องใส่ทั้งวันไม่ได้เปลี่ยน เกิดการไม่ถูกสุขอนามัย ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะตามมาก็ยิ่งเดือดร้อนเข้าไปอีก น้ำใจที่ได้รับในวันนี้จะถูกส่งมอบไปยังผู้พิการช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”นางสาวสุกัญญา กล่าว

โดยที่ผ่านมาชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ พร้อมพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นมอบให้กับสมาพันธ์แรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย อาทิ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป, มอเตอไซด์รับจ้าง, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, ชมรมแท็กซี่มิเตอร์แอร์พอร์ต, ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ.นนทบุรี, เครือข่ายหาบเร่แผงลอยหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง, กลุ่มผู้ค้าขายหาบเร่แผงลอยชาวแฟลตการเคหะร่มเกล้า, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสมานฉันท์ บางบอน, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และสมาคมชมรมผู้ปกครองเด็กพิการ และจะทยอยมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021241&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_4365246


ย้อนกลับ