มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ชงเวนคืนที่ดิน ขยาย ‘ทางเท้า’ รอบรถไฟฟ้าสีเขียว-น้ำเงินให้ถูกกฎหมาย


“รฟม.” ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินเพิ่มเติมสำหรับ “รถไฟฟ้าสายสีเขียว-น้ำเงิน” เพื่อขยาย “ทางเท้า” รอบสถานีให้ถึง 1.5 เมตรตามกฎหมาย

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า วานนี้ (11 มี.ค.) คณะกรรมการ (บอร์ด) รฟม. มีมติเห็นชอบการร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินเพิ่มเติมสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และส่วนต่อขยายด้านทิศใต้ ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ

เนื่องจาก รฟม. ได้ลงพื้นที่สำรวจทางเท้าตามข้อร้องเรียนของนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยแล้วพบว่า ทางเท้าที่เหลือจากการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้าบางจุดกว้างไม่ถึง 1.50 เมตรตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และกฎกระทรวงคมนาคมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการในระบบขนส่งสาธารณะ ดังนั้น รฟม. จึงต้องปรับปรุงการก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐาน

สำหรับพื้นที่ทางเท้าบริเวณรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เหลือไม่ถึง 1.50 เมตร มีอยู่หลายสถานี บางสถานีมีหลายจุด โดย รฟม. จะต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความกว้างของทางเท้าจำนวน 50 แปลง สาเหตุที่มีจำนวนแปลงมาก เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นตึกแถว

โดยหลังจากบอร์ด รฟม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินเพิ่มเติมสำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวในครั้งนี้แล้ว ก็จะเสนอเรื่องให้กระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป และก่อนหน้านี้ 5-6 เดือน บอร์ด รฟม. ก็เพิ่งเห็นชอบร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินเพิ่มเติมสำหรับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เพื่อปรับปรุงความกว้างของทางเท้าเช่นกัน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020764

ขอบคุณ… https://www.thebangkokinsight.com/307092/

 


ย้อนกลับ