มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 7 กลุ่มเสี่ยง

คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา สามารถขอรับวัคการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลได้ฟรี ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 ส.ค.63

กลุ่มเสี่ยงมีดังนี้

1. หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2. ผู้มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด

3. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

4. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง(รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)

7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กก. ต่อ ตารางเมตร

ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลไว้ 4 ล้านโด๊ส (มีจำนวนจำกัด) โดยขอรับวัคซีนได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน ที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 หรือ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 (ที่มา – เพจไทยคู่ฟ้า)

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021196&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/884602


ย้อนกลับ