มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2561 ให้กับเด็กพิการที่มารับบริการที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จำนวน 20 คน ขอบคุณมากค่ะ

 

 


ย้อนกลับ