มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด – 19

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (ฝ่ายพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยชุมชน) ได้ประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กลุ่มนครธรรมมาภิบาล ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด – 19 บริเวณรอบตัวอาคารและในสำนักงาน ฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ขอขอบคุณคุณวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมงานกลุ่มนครธรรมาภิบาล


ย้อนกลับ