มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จ.อุดรธานี มอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ให้ 20 อำเภอ

ผู้ว่าฯ อุดรธานี ส่งมอบชุดธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ชุดแรกให้ 20 อำเภอ รวม 5,484 ชุด

สภากาชาดไทย ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมน้ำใจฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ส่งมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยสู้ภัยโควิด-19 ให้ 20 อำเภอทั้งจังหวัด นำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุผู้ป่วย และผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยมีกำลังกว้าผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ถนนอธิบดี หน้าสวนศรีเมือง สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบชุดธารน้ำใจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 โครงการสนับสนุนข้าวและอาหารยังชีพสำหรับผู้กักตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางประภัสรา ศรีทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมพิธี

สำหรับโครงการสนับสนุนข้าวและอาหารยังชีพสำหรับผู้กักตนเองครั้งนี้ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับ สำนักงานจัดหารายได้ สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดอุดรธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนข้าวและอาหารยังชีพสำหรับผู้กักตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องพักกักตัวเอง ในที่พัก เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นบุคคลที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพตนเองหรือมีฐานะยากจน หรือเป็นผู้อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป และไม่มีบุคคลในครอบครัวช่วยเหลือดูแล หรือเป็นผู้ป่วยเรื้อรังหรือผู้พิการ ทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพ และอาจไม่มีรายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งได้แจ้งผ่านนายอำเภอ หรือมอบหมายให้ผู้แทน อสม. ในหมู่บ้าน และแจ้งการขอรับสนับสนุนอาหารชุดยังชีพให้แก่ผู้กักตนเองในที่พักตามพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย” ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

โดยในครั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้รับสนับสนุนชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากสภากาชาดไทย จำนวน 5,484 ชุด เพื่อมอบให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 20 อำเภอ ซึ่งจังหวัดได้มอบหมายให้นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ อาสาสมัครสภากาชาดไทย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ออกเยี่ยมและมอบชุดธารน้ำใจฯ ให้แก่ผู้กักตนเอง ต่อไป

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 จังหวัดอุดรธานี มีกลุ่มเสี่ยงจากต่างประเทศและในประเทศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 19,305 คน ผ่านระยะกักตัว 14 วัน แล้ว 8,422 ราย ยังไม่พ้นระยะกักตัว 10,883 ราย อำเภอที่มีกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดคือ อำเภอเมือง 1,781 ราย รองลงมาคือ อำเภอหนองหาน 1,226 ราย ในขณะที่ทั้งจังหวัดมีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 341 ราย พบเชื้อ 8 ราย รอผล 4 ราย ซึ่งผู้ป่วย 8 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 5 ราย อีก 3 ราย ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ศูนย์อุดรธานี ซึ่งอาการไม่รุนแรง

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020869

ขอบคุณ… https://bit.ly/2RnbUFH


ย้อนกลับ