มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จ.สระแก้วสร้างบ้านให้กับเด็กพิการ ตาม โครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง

จ.สระแก้วสร้างบ้านให้กับเด็กพิการ ตาม โครงการกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้แก่ผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน

( 29 พ.ค.) ที่ บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่ 12 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่บ้านดังกล่าวเพื่อร่วมแรงร่วมใจช่วยกันสร้างที่พักอาศัยให้แก่ ครอบครัวของเด็กหญิงพัชรดา ขมิ้นแก้ว ซึ่งเป็นผู้พิการบกพร่องทางการเรียนรู้และสติปัญญา พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคเบื้องต้นให้แก่ครอบครัว เด็กหญิงพัชรดา ขมิ้นแก้ว ซึ่งครอบครัวมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 5 คน รายได้ส่วนใหญ่มาจากบิดาที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ได้ประมาณ เดือนละ 6,000-7,00บาท โดยสภาพที่อยู่อาศัยเดิมเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว สภาพเก่า ห้องน้ำอยู่บริเวณนอกบ้านมีความชำรุดทรุดโทรม ผนังห้องน้ำทำด้วยสังกะสี คณะกรรมการโครงการกองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลังจังหวัดสระแก้วจึงได้นำเงินที่ได้จากการบริจาคมาซื้อแค่วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัย ส่วนในเรื่องแรงงานในการสร้างบ้านนั้นเป็นการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสา ทหารและทุกภาคส่วนได้ช่วยกันเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า โครงการกองทุน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้วจัดตั้งขึ้นเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ให้แก่ผู้พิการและมีฐานะยากจน ซึ่งวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย โดยจังหวัดสระแก้วได้จัดตั้งกองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะนำเงินส่วนนี้ไปรวมกับ กาชาดจังหวัดสระแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ไปซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้พิการและผู้มีฐานะยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กับ โครงการเงิน 10 บาท บ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว สามารถร่วมบริจาคได้โดยการโอนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสระแก้ว ชื่อบัญชี “กองทุนเงิน 10 บาท ช่วยบ้าน 10 หลัง จังหวัดสระแก้ว” เลขที่บัญชี 236-0-89364-5

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0019443

ขอบคุณ… https://bit.ly/2QyvxsA


ย้อนกลับ