มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จ.สระแก้วมอบขาเทียมให้แก่ผู้พิการชาวไทยและชาวกัมพูชาฯ

(30 ต.ค.61) ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบขาเทียมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจากกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมีนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว พลเอก นายแพทย์ ชูศิลป์ คุณาไทย หัวหน้าโครงการ และหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมมอบขาเทียมให้แก่ผู้พิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 42 ราย โดยเป็นชาวไทย 39 ราย และชาวกัมพูชา 3 ราย พร้อมทั้งแนะนำการดูแลทำความสะอาดและการออกกำลังกายให้ถูกวิธี จากกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้แก่ผู้พิการที่มารับมอบขาเทียมด้วย

พลเอก นายแพทย์ ชูศิลป์ คุณาไทย หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า สำหรับโครงการขาเทียมดังกล่าว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยปี 2511 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สร้างอาคารแขน-ขาเทียม และในปี 2513 ทรงพระราชทานนามโรงแขน ขาเทียม ต่อมาในปี 2527 ทรงมีพระราชดำริให้จัดชุดปฏิบัติการเพื่อให้คนพิการทั่วประเทศได้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรที่เป็นผู้พิการอย่างแท้จริง โดยผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของพสกนิกรชาวไทย

ขอบคุณ… https://goo.gl/akxd6q


ย้อนกลับ