มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จ.พระนครศรีอยุธยา หาแนวทางแก้ปัญหากรณีมีคนนำคนพิการมาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ

วันที่ (2 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหากรณีคนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณริมถนนสายเอเซีย โดยมี นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ผู้แทนสถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แขวงทางหลวงอยุธยา เสมียนตราจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน เทศบาลตำบลบ้านกรด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหากรณีมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางไลน์กลุ่ม เนื่องจากมีผู้นำผู้พิการนั่งรถเข็นวีลแชร์มาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล บริเวณริมถนนสายเอเชียทั้งข้าเข้า และขาออก ตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอบางปะอิน (ส่วนใหญ่จะอยู่หน้าปั๊มน้ำมันและสะพานลอย) ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น. เป็นประจำทุกวัน จึงขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริง ณ จุดบริเวณถนนสายเอเชีย ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้พิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 8 ราย โดยที่ประชุมมีมติให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวเบื้องต้น ประกอบด้วย (1) แขวงทางหลวงอยุธยาดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่ายหรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทางบริเวณริมถนนสายเอเชีย ตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (2) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตราบริเวณริมถนนสายเอเชีย หากพบให้ดำเนินการเชิญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป และ (3) ดำเนินการติดตามตรวจตรากรณีดังกล่าวเป็นระยะต่อไป

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=002en2174&currtpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/39Mxhdn


ย้อนกลับ