มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จ่ายวันนี้! เปิดวิธีเช็คสิทธิ์ เงินเยียวยา ‘คนพิการ’ 1,000 บาท

เช็คบัญชีด่วน เงินเยียวยาผู้พิการเริ่มจ่ายวันนี้ (29 พ.ค.63) เป็นวันแรก โอนเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน

จากมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่จ่ายเงินให้กับกลุมอาชีพอิสระ ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวที่อยู่นอกระบบประกันสังคม รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน และ “มาตรการเยียวยาเกษตรกร” ที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ขณะเดียวกันยังมีอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือ ก็คือ “มาตรการช่วยเหลือคนพิการ” ซึ่งมาตรการทังหมดที่กล่าวมานี้ เป็นไปตามที่รัฐบาลคาดหวังว่าการช่วยเหลือเยียวยาจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งสำหรับสองมาตรการแรกได้เริ่มดำเนินการและจ่ายเงินไปบ้างแล้ว แต่สำหรับมาตรการช่วยเหลือคนพิการนั้น จะเริ่มจ่ายเงินในวันนี้ (29 พฤษภาคม 2563) เป็นวันแรก โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือนี้เป็นลักษณะครั้งเดียว โดยผู้พิการจะได้รับรายละ 1,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิตามมาตรการนี้ ได้ทั้งคนพิการที่รับเบี้ยความพิการ จำนวน 1,900,000 คน และคนพิการที่ไม่รับเบี้ยความพิการ 60,000 คนทั่วประเทศ

สำหรับช่องทางการรับเงินเยียวยาคนพิการ แบ่งเป็นดังนี้

1.คนพิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

2.คนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จ่ายเป็นเงินสด คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

3.ส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการย้ำว่า หากหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป คนพิการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาทนี้ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ https://www.dep.go.th/ (ขนาดไฟล์: 75) หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-2354-3388 ต่อ 304, 307

ขอบคุณ :https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021130

ขอบคุณ… https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/882791


ย้อนกลับ