มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“จุรินทร์”เตรียมของขวัญให้ผู้พิการ สั่งพม.หาทางปลดล็อกส่งเสริมคนพิการ 7 แสนคนมีงานทำ

“จุรินทร์”เตรียมของขวัญให้ผู้พิการ สั่งพม.หาทางปลดล็อกส่งเสริมคนพิการ 7 แสนคนมีงานทำ

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ (21 ต.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมเน้นย้ำการขับเคลื่อนงานสำคัญด้านคนพิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้สังคมเปิดโอกาสจ้างงานคนพิการมากขึ้น และให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานคนพิการ ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอจากสมัชชาเครือข่ายคนพิการ ประจำปี 2562 ได้แก่ 1.การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ อาทิ การคมนาคมขนส่งสาธารณะ การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวก 2.การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ 3.การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 4.การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป 5.การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ นายจุรินทร์ได้สั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปศึกษาหาแนวทางการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนพิการมากขึ้น การแก้ปัญหาการหักหัวคิวเมื่อมีการจ้างงานคนพิการ และการหาแนวทางส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงการกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งคาดว่าจะได้แนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในวัยแรงงานประมาณ 700,000 คน ได้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนพิการ

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020183

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/politics/737692


ย้อนกลับ