มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จุติ” รมว.พม. เร่งสร้างที่พักเพื่อคนพิการ-ผู้สูงอายุ

“จุติ” รมว.พม. เร่งสร้างที่พักเพื่อคนพิการ-ผู้สูงอายุ ออกแบบรองรับการใช้ชีวิต ชวนคนพิการมาอยู่ด้วย

วันนี้ (10 ส.ค. 63) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนงานโครงการสำคัญของการเคหะแห่งชาติ อาทิ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย บ้านสุขประชา และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น พร้อมทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)

โดยพัฒนารูปแบบของโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ด้วยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างโครงการ และนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งต้องการให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้การเคหะแห่งชาติ เร่งก่อสร้างโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย 100,000 หน่วย รองรับผู้สูงอายุ คนพิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือข้าราชการเกษียณและประชาชนที่มีรายได้น้อย ได้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทั่วประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ปี 2564-2568 ปีละ 2 หมื่นหน่วย เริ่มนำร่อง 4 โครงการ 4 ทำเล ในเขตกรุงเทพฯ-และจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (อีอีซี)

ทั้งนี้ ตามนโยบายของนายจุติ การสร้างบ้านของการเคหะฯ จะมีการออกแบบตามแนวทาง Universal Design (การออกแบบสำหรับทุกคน) เพื่อรองรับผู้สูงอายุ และคนพิการ กรณีชุมชนคนหูหนวก บริเวณริมถนนพระราม 9 ก่อนหน้านี้ ที่ได้ตัดสินใจย้ายเข้าไปในที่พักของการเคหะแห่งชาติ ลาดหลุมแก้ว 2 ตามคำชักชวนของกระทรวง พม. โดยมีการย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดมีจำนวน 15 ครอบครัว เนื่องจากเป็นที่พักที่สามารถรองรับการอยู่อาศัยของคนพิการได้

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021464&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.innnews.co.th/politics/news_745246/


ย้อนกลับ