มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“จุติ” ยินดีกับคนพิการคนไทยได้รับเลือกสมัยแรก คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แสดงความยินดี กับข่าวดีของคนไทย กรณี น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) สมัยที่ 13 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2563 มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) โดยเป็นการประชุมวาระเฉพาะกิจเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ รอบที่ 3 โดยประเทศไทยมี นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย สตรีพิการไทยเป็นผู้สมัครจากประเทศไทยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยแรก มีวาระ 4 ปี (ค.ศ.2020 – 2024)

ความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอบคุณ กระทรวงการต่างประเทศ สมาชิกวุฒิสภา และท่านนายกรัฐมนตรี ที่ให้การสนับสนุน ซึ่งเริ่มทำงานตั้งแต่ปีที่แล้ว และต้องขอบคุณอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ ที่ริเริ่ม ผลักดัน จนคนไทยได้รับเลือกในวันนี้

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021972&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.matichon.co.th/publicize/news_2484790


ย้อนกลับ