มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“จุติ”ลงพื้นที่นครปฐม เก็บตกคนพิการ ผู้สูงอายุ เร่งลงทะเบียน “เราชนะ” กับกรุงไทย รอบสุดท้าย ก่อน 9 เม.ย.

“จุติ” ลงพื้นที่นครปฐม เก็บตกคนพิการ ผู้สูงอายุ 700กว่าราย เร่งลงทะเบียน “เราชนะ” กับกรุงไทย รอบสุดท้ายก่อน 9 เม.ย.

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนโครงการ”เราชนะ” ให้กับผู้สูงอายุจำนวน 47 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียน ตามที่รัฐบาลได้มีการขยายระยะเวลาลงทะเบียนโครงการเราชนะ จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564

สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home พม. จังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้ร่วมกันลงพื้นที่อำนวยความสะดวก

สูงอายุเดือนละ 600 บาท ในพื้นที่ตำบลห้วยจรเข้ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ จากรัฐต่อไป จากนั้นเดินทางไปยังห้องเช่าของหญิงชราสองพี่น้อง อายุ 72 ปี และ 68 ปีในตำบลโพรงมะเดื่อ ซึ่งทั้งคู่พิการไม่สามารถเดินได้ ครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมอบบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อขอรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ จากรัฐ และมอบเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมทั้งประสานส่งต่อเข้ารับการอุปการะในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)

นายจุติ กล่าวด้วยว่า นครปฐมสามารถเข้าถึงผู้ที่พิการ ผู้สูงอายุ ที่ไม่มีโอกาสเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง จำนวนกว่า700 ราย โดยกระทรวง พม. จะดูแลประชาชน และจะทำ 7 วันที่เหลืออย่างเต็มที่ ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุด

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0022435&currentpage=1

ขอบคุณ… https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/463091


ย้อนกลับ