มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จุติคิดและทำ 1 ปี พม. ช่วยคนพิการสู้ภัยโควิด 19 พักชำระหนี้ 134,497 ราย

จุติคิดและทำ 1 ปี พม. ช่วยคนพิการสู้ภัยโควิด 19 พักชำระหนี้ 134,497 ราย รวมกว่า 3,180 ล้านบาท

การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง “คนพิการ” ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีหลากหลายด้าน และเป็นรูปธรรม ภายใต้นโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. พม. หนึ่งในนั้นคือการพักชำระหนี้เงินกู้ยืมประกอบอาชีพฯ ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแล เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 – มี.ค. 2564 จำนวน 134,497 ราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,180 ล้านบาท

นอกจากนี้ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพ ในสภาวะวิกฤตโควิด 19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 5 ปี และปลอดชำระหนี้ในปีแรก

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021423&currentpage=1

ขอบคุณ… https://bit.ly/2XqcgOL


ย้อนกลับ