มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จี้เพิ่มช่องทางพิเศษให้ “ผู้สูงอายุ-คนพิการ” ซื้อของ


นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า สสส.และเครือข่ายผู้สูงอายุและคนพิการ เครือข่าย COVID-19 Fighter เป็นต้น เห็นตรงกันว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีการปิดศูนย์การค้า และเปิดให้บริการซุปเปอร์มาร์เกต บางช่วงมีผู้เข้าไปซื้อของจำนวนมากอาจมีความเสี่ยงรับเชื้อโควิด-19 ได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุใน กทม.ราว 1.1 ล้านคน ในจำนวนนี้มี 1 แสนคน หรือร้อยละ 10.8 ที่อาศัยอยู่คนเดียวตามลำพัง หรืออยู่ลำพังกับคู่สมรส รวมถึงผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปี ที่อาจไม่สะดวกในการสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ รวมถึงคนพิการ 88,000 คน ใน กทม.ที่มีความจำเป็นต้องซื้อของในซุปเปอร์มาร์เกตเช่นกัน จึงอยากขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการซุปเปอร์มาร์เกตต่างๆพิจารณาจัดช่วงเวลาให้บริการพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการก่อนเวลาทำการปกติ รวมถึงช่องทางอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากความแออัดกับผู้ใช้บริการทั่วไป

“อย่างออสเตรเลีย เปิดให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการเข้ามาจับจ่ายซื้อของได้ในช่วงเวลาพิเศษ ตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น. หรือในสหรัฐอเมริกา ห้าง Costco เปิดให้บริการผู้สูงอายุเข้าไปซื้อของได้ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. ทุกวันอังคารกับวันพฤหัสบดี ก่อนที่จะเปิดบริการให้คนทั่วไปตั้งแต่ 10.00 น.” นางภรณีกล่าว.

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0020825

ขอบคุณ… https://www.thairath.co.th/news/society/1805381


ย้อนกลับ