มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

“จีน”เร่งช่วยผู้พิการหลุดพ้นความยากจน

“จีน”เร่งช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนทั่วประเทศให้มีงานทำ หลุดพ้นจากความยากยน ผ่านช่องทางธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

วันนี้ (20 พ.ค.63) พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรบุคลากรและประกันสังคมของจีน ได้ประกาศจะดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนทั่วประเทศให้มีงานทำ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1.รัฐบาลจีนได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่สามของเดือนพฤษภาคมทุกปี เป็นวันผู้พิการแห่งชาติประจำปี ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 17 พ.ค.63 และเป็นการครบรอบ 30 ปี แห่งการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ โดยในปีนี้กำหนดให้อยู่ภายใต้กรอบคิดที่ว่า “การช่วยเหลือผู้พิการขจัดความยากจนและชนะความเป็นอยู่ที่ดี”

ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรบุคลากรและประกันสังคม จึงได้ประกาศว่า จะดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนทั่วประเทศให้มีงานทำ โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้พิการที่ยากจนและผู้พิการที่มีรายได้น้อยในชนบทซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยเฉพาะผู้พิการที่บรรลุนิติภาวะ ที่ยินยอมทำงานและสามารถทำงานได้ในท้องถิ่นต่างๆ

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนจะดำเนินการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยเหลือผู้พิการที่ยากจนได้ทำงานใกล้บ้าน รวมทั้งสามารถทำงานในบ้านและบุกเบิกธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เพื่อช่วยผู้พิการหลุดพ้นจากความยากจน

ขอบคุณ : https://www.tddf.or.th/news/detail.php?contentid=0066&postid=0021078

ขอบคุณ… https://www.thansettakij.com/content/435172


ย้อนกลับ