มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จิตอาสา

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ รับสมัครอาสาสมัครจากธนาคารจิตอาสา ช่วยงานกิจรรม ใส่ซอง ส.ค.ส เพื่อส่งคำอวยพรให้กับผู้ใหญ่ดีที่สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในปี 2562 ที่ผ่านมาขอบคุณมากค่ะ


ย้อนกลับ