มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จิตอาสา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ

นักศึกษาภาพวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 8 คน มาเป็นจิตอาสาช่วยงาน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในงานฝ่ายแบ่งปันเพื่อเด็กพิการ ( เรื่องกล่องบริจาค ) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566


ย้อนกลับ