มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จิตอาสา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักศึกษาภาพวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 8 คน มาเป็นจิตอาสาช่วยงาน มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ในฝ่ายสื่อสาร ในงานการจัดการอุปกรณ์ สื่อ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566


ย้อนกลับ