มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

จิตอาสาจาก Home shopping

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 กิจกรรมจิตอาสาจาก Home shopping มาช่วยกันระดมแรง และเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่สำหรับต้นไม้เกือบทั้งหมด ร่วมกับ พี่อ๊อด ต้นไม้นครยายก พี่ประสิทธิ์ และสปอร์นเซอร์ขนมไทยจากพี่นก พี่นุช และหลานๆคนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สวนบำบัด มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มพก.

IMG_2121 IMG_2141 IMG_2144 IMG_2148 IMG_2152 IMG_2177 IMG_2186 IMG_2206 IMG_2215 IMG_2222 IMG_2225 IMG_2242 IMG_2247 IMG_2256


ย้อนกลับ